Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

ArsenR
Reposted fromDennkost Dennkost viakokoko kokoko
ArsenR
5552 4db6
Reposted fromjottos jottos viaserv serv
ArsenR
5594 fe5d
Reposted fromtfu tfu viakelen kelen

July 31 2017

ArsenR
4004 d305 500
Reposted fromtgs tgs viakokoko kokoko
ArsenR
9122 2bcb
Reposted fromsosna sosna viakot kot

July 30 2017

ArsenR

July 27 2017

ArsenR
Reposted fromgruetze gruetze viakot kot
4673 d161

Proud to be dutch

Reposted frommyry myry viakot kot
ArsenR

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viakelen kelen
ArsenR
1498 4b22 500
Reposted fromtfu tfu viaquantum quantum
ArsenR
1066 9836 500
Reposted fromtfu tfu viakot kot

July 23 2017

0473 00e8 500

krista-eve:

shevathegun:

electricsed:

THE STRONG WILL SURVIVE

that ain’t a slide, that’s a cliff

I’ve been laughing at this for 5 min

Reposted fromthelovelykylie thelovelykylie viakokoko kokoko
ArsenR
5454 950d
Reposted fromteijakool teijakool viakokoko kokoko

July 21 2017

ArsenR
3473 3df1
Reposted fromfungi fungi viakokoko kokoko

July 20 2017

ArsenR
Take out drone with toilet paper
Reposted fromPsaiko Psaiko viakot kot
ArsenR
0659 6df9 500
Reposted fromsosna sosna viakot kot
ArsenR
1425 d9fa 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakokoko kokoko
ArsenR
2630 795d
Reposted fromkatsiu katsiu viakokoko kokoko

July 18 2017

ArsenR
1519 a97d 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viakot kot
ArsenR
Reposted fromFlau Flau viakelen kelen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl